ŽIJEME ZDRAVĚ?

Domů > ZINZINO – program zdravi > ŽIJEME ZDRAVĚ?
Vážení přátelé dokonalého zdraví,
dovolte, abychom vám ukázali cestu k celkové harmonii těla, jež vede k jeho plné funkčnosti a dokonalému zdraví.

Nutno říci, že tělo, které nám bylo od našeho početí svěřeno, dělá celý náš život vše proto, abychom žili plnohodnotný život, plný energie, zdraví a spokojenosti.

Co však děláme pro naše těla mi? Dáváme jim vše, co potřebují? Respektujeme jejich genetické potřeby? – NE, NE, NE!!! Místo toho, většina z nás…

  • Žijeme nepřirozeným životním stylem
  • Konzumujeme nepřirozenou (chemickou) potravu
  • Netrénujeme svalový a mozkový potenciál
  • Zatěžujeme sami sebe negativními emocemi apod.

Máme vůbec právo chtít po našem těle, aby fungovalo dokonale?

Na naši obranu snad můžeme říci pouze to, že jsme se stali součástí konzumní společnosti a děláme vše, co od nás tato společnost očekává. Bohužel ne vše, pro své vlastní „JÁ“

A tak výsledkem našeho jednání je množství chorob, kterým se zjednodušeně říká „civilizační nemoci“.

Protože s těmito nemocemi již neumíme sami bojovat, musí nastoupit naše „dokonalé zdravotnictví“. Sice se jeho vlivem prodloužil věk – nebo spíše délka dožití.

Klíčky

Holým faktem však je, že se téměř o 50% zkrátila délka zdravého života. Co to znamená? Nemoci, které dříve měli lidé až po 50 letech, jsou dnes běžné ve věku 30 let i dříve!

S tímto faktem však se musí každý z nás vypořádat sám, protože jen mi sami jsme zodpovědní za své vlastní zdraví a zdraví našich dětí.

Jak na to se dozvíte v dalších odkazech této sekce a z videozáznamu přednášky světově uznávaného farmakologa Prof. Dr. Paula Claytona PhD.

Dovolujeme si na našich stránkách využít jeho celoživotní dílo na poli péče o lidský organismu.

Svůj komplexní program péče o tělo vyvíjí a předává lidem prostřednictvím společnosti ZINZINO, jejíž nabídku naleznete v sekci produkty.

Zde nabízíme jednu z jeho základních přednášek na téma civilizační choroby, záněty, imunita a střevní mikrobiom.

FAKTA A DOPORUČENÍ

FAKTA A DOPORUČENÍ

Vážení přátelé, V předcházejících blocích jste měli možnost udělat si obrázek o tom, proč přibývá velmi rychle civilizačních onemocnění. Už sám název „civilizační“ ukazuje, že jde o fenomén posledních 100 let. Let prudkého rozvoje techniky, přechodu ke konzumnímu...

CHRONICKÉ ZÁNĚTY

CHRONICKÉ ZÁNĚTY

ZÁNĚTYAkutní zánět je přirozená imunologická odpověď našeho těla na různá poškození tkáně a to jak mechanická, chemická, tak bakteriální, virální, mykotická či parazitální. Takovýto zánět trvá nejdéle dva týdny, pomáhá k rychlé léčbě, odstranění patogenů, správné...

Imunita

Imunita

Co je imunita? Kde se nachází imunitní systém? Kdo a kdy spouští imunitní systém? Je možné posílit imunitu? Existuje prevence v oblasti imunity? Proč doktoři nepracují s naším imunitním systémem? …. a mnoho dalších otázek vyvolává tato oblast našeho těla. Všichni...