Omega 3

Stále málo lékařů a dietologů věnuje dostatečnou pozornost tukům typu Omega-3.

Omega-3 patří do skupiny tuků nazývané „esenciální mastné kyseliny“ – toto v medicínské terminologii znamená, že omega-3 si naše tělo neumí vytvořit a je pro naše zdraví nezbytná. Ve stejné skupině je i esenciální mastná kyselina Omega-6. Obě jsou pro naše tělo velmi důležité. Před několika lety byla potvrzena jejich úzká závislost na našem zdraví.

Geneticky jsou naše těla nastavena na ideální poměr Omega-6 : Omega-3  – 1:1 až 3:1 a takto se, až do 50 let minulého století se vlivem způsobu stravování, také v tělech našich předků a prapředků vyskytovaly. Co se však stalo poté? Začal potravinářský průmysl vyrábět ztužené pokrmové tuky, kde převažuje  Omega-6. Jejich oblíbenost je především při výrobě polotovarů a rychlého občerstvení.

Ale kde je problém? Omega-6 mastné kyseliny se spolupodílí v našem těle na výrobě sloučenin, které působí zánětlivě, zatímco Omega-3 mastné kyseliny se v našem těle rozkládají za vzniku sloučenin, které mají vysoce protizánětlivé účinky. A problém je na světě!

Jestliže naši předci měli poměr Omega-6 : Omega-3 maximálně 3:1 a naše populace má minimálně 15:1 až 25:1 (čerpáno z více jak 500.000 krevních testů provedených v certifikované laboratoři), pak máme minimálně 5x větší pravděpodobnost vzniku chronických zánětů a z nich vzniknuvších „civilizačních nemocí“. Touto problematikou se v současné době již zabývá mnoho farmakologů, dietologů a pracovníků v oblasti celostní medicíny, ale stačí to? Ne. Nejdůležitější je, abychom se tím zabývali mi všichni a každý sám za sebe.

Obecně je známo, že nejlepším zdrojem Omega-3 jsou ryby žijící v chladných vodách. Přirozeně tedy vyvstane otázka, „jedli naši předci více mořských ryb? Vždyť jsme suchozemci.“ Ne nejedli více mořských ryb, dokonce spíše méně, ale nejedli polotovary a zabijácké pokrmové tuky. Osobně si pamatuji na svá dětská léta (cca před 50 lety) kdy mne maminka poslala na nákup do zeleniny, masny, mlékárny, pekárny a někdy do trhu, a doma pak z nakoupených surovin uvařila ty nejchutnější jídla, jaká jsem kdy jedl. Dnes se spoléháme, především z časových důvodů, na polotovary a moc se nepozastavujeme nad tím, zda je to zdravotně správné. Většinou tyto potraviny obsahují nadmíru Omega-6 a minimum Omega-3.

  Je možno tento stav nějak napravit? Ano jsou tři základní způsoby jak se navrátit k ideálnímu poměru:

  1. Omezit přísun ztužených pokrmových tuků a polotovarů s převahou Omega-6 (velmi těžké)
  2. Přidat do svého jídelníčku pokrmy s obsahem Omega-3 (ryby, mořské plody, ořechy, avokádo apod.)
  3. Zařadit pravidelné užívání potravinových doplňků s Omega-3 (v dětství nám byly podávány už ve školce)

Osobně doporučujeme kombinaci všech tří způsobů.

POZOR. U potravinových doplňků je nutno vybírat takové, které splňují přírodou dané parametry. Je nutno říci, že žádný vitamin, minerál a ani Omega-3 se v přírodě nevyskytuje samotný. V tomto případě přirozenou a plně funkční synergickou vazbou je Omega-3 spolu s dostatečným množstvím polyfenolů. Nezmanená to, že jiná, případně samotná Omega-3, by pro vaše tělo nebyla přínosem, jen je její účinnost podstatně menší. Nutno také říct, že pro návrat k rovnovážnému (geneticky danému) poměru Omega-6 a Omega-3 je potřeba konzumovat denně min. 2g Omega-3 (EPA a DHA).

Obecně je možno říci, že kromě výše uvedeného, užíváním Omega-3 přispějete k:

  • Udržení dobrého zraku
  • Udržení správného krevního tlaku
  • Udržení přirozené hladiny triglyceridů v krvi
  • Snížení množství cholesterolu v krvi
  • Udržení normální činnosti mozku
  • Udržení normální činnosti srdce
  • U matek přispívá ke zdravému vývoji mozku plodu a kojenců

 Doporučujeme vzít si více informací v rubrice ZINZINO – program zdraví a zhlédnout přiloženou prezentaci předního směrového farmakologa Dr.Paula Claytona.

Stejně tak doporučujeme zhlédnout stránky Státního zdravotního ústavu České republiky www.szu.cz , kde se touto problematikou zabývá především Prof.MVDr.Jiří Ruprich,CSc

Velkým přínosem by pro vás mohly být knihy dostupné na našem e-hopu:

Vše o tucích typu Omega-3 – Clara Felix

Ať je vaše jídlo vaším lékem – Dr. Paul Clayton

Záruka rovnováhy Omega-6 a Omega-3 v těle

Minerály

Minerály

Minerály sice představují pouze malý zlomek naší hmotnosti, přesto jsou pro správné fungování našeho těla nepostradatelné. Jejich dlouhodobý nedostatek může vést k celé řadě zdravotních problémů. Věnujme proto jejich přísunu v potravinách či potravinových doplňcích...